Sieci bezprzewodowe   ( 2,4GHz )
 
  Sieci bezprzewodowe
  ( 5,6 GHz )

  - anteny 5,6 GHz

  Systemy antenowe
  (66 MHz do 470 MHz)

  - kierunkowe
  - wielokierunkowe

  RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      KATALOG: Radiomodemy: RTU MC13U
 
 

Jednostka radio – telemetryczna RTU MC13U

Jednostka radio-telemetryczna RTU MC13U zbudowana jest z modułu modemu MC13, modułu wejść/ wyjść MC13U, radiostacji Motorola typu GM (GM340, GM DATABOX). Moduł MC13U jest dodatkowym modułem we/wy do modułu MC13. Posiada 8 wyjść binarnych, 8 wejść binarnych oraz 4 wejścia analogowe. Można dołączyć maks. 4 moduły MC13U. Dalsze moduły można podłączyć poprzez interfejs RS-485.

Z punktu widzenia radiowej sieci danych (RDS) jednostka jest kompatybilna z modemem MC12F z protokołem DMB. Dane sygnały we/wy są sterowane przez port logiczny USBIN.

Program sterujący tego portu realizuje również funkcje potrzebne do sterowania urządzeniami technologicznymi. Implementowany jest nowy port REG dla automatycznej realizacji podstawowych regulujących funkcji.

HARDWARE MC13

 • Mikroprocesor 84C1510, 32 KB RAM, 64 KB FLASH
 • Port szeregowy RS-485/RS-422
 • Wymienny moduł modemu :
  • Moduł MDC49P dla modulacji FFSK 1k2 do 4k8bps w kanale radiowym
  • Moduł MDC99P dla modulacji GMSK 4k8 - 12kbps w kanale radiowym
   (posiada 2 mikroprocesory dla przetwarzania sygnałów odbiorczego i nadawczego)
 • Konwerter analogowo/cyfrowy (A/D) 16 bitów dla pomiaru sygnałów analogowych
  • Pomiar poziomu odbieranego sygnału (RSSI)
  • Pomiar napięcia akumulatora rezerwowego zasilania
  • Pomiar temperatury
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z nieprzerywalnym zasilaniem
 • 8 sygnałów binarnych dla sterowania radiostacją .

HARDWARE MC13U
 • 4 wejścia analogowe z możliwością konfiguracji 0(4)-20 mA albo 0-10V dla podłączenia czujników analogowych (programowane wzmocnienie w krokach 1-2-4..128)
 • 8 wejść binarnych 12-48Vss, odseparowanych optycznie z izolacją 4kV
 • 8 wyjść binarnych
  (4x przekaźniki – zestyk przełączający 250Vst/5A, 4x otwarty kolektor 0,1A/50V )
 • Sygnalizacji stanu wszystkich wejść oraz wyjść binarnych przy pomocy diod LED

Liczba wejść/ wyjść może być dowolnie rozszerzana poprzez dołączenie dalszych modułów sterowania rozproszonego na szynie RS-485.


OPROGRAMOWANIE

 • Upgrade Firmware poprzez port szeregowy oraz sieć radiową
 • Retranslacja przez dowolną liczbę stacji w sieci
 • Zdalna konfiguracja parametrów z ośrodka dyspozytorskiego
 • Równoczesna funkcja w wielu protokołach (transmisja danych, konfiguracja, paging)
 • Zoptymalizowany protokół dla minimalizacji obciążenia siecią poprzez transmisję rozkazów dla sterowania urządzeniami technologicznymi.
 • Zapewnienie komunikacji na bazie protokołu DMB, dodatkowe kodowanie przez scramblerem GMSK
 • Wielofunkcyjny rdzeń (część centralna) umożliwiający użytkownikowi jednoczesną konfigurację modułu, przy zachowaniu zewnętrznej kompatybilności.
 • Funkcje interpretatorów portów logicznych są programowalne - sterowanie lokalne i zbieranie danych.
 • Struktura wieloportowa zapewniająca dużą ilość portów logicznych.
 • Łatwa możliwość rozszerzania systemu przy pomocy modułów rozproszonego sterowania, podłączonych na łączu szeregowym RS-485.
 • Szeroka możliwość konfiguracji - ponad 90 programowanych parametrów modemu dla różnych zastosowań
 • Protokoły POCSAG, SELECT5 umożliwiające przesyłanie raportów na pagery cyfrowe i analogowe

 

Software dla wizualizacji oraz sterowania:

Komunikacja z poszczególnymi jednostkami w sieci przebiega przy pomocy serwera DMB, pracującego pod Windows NT4.0/Windows 2000. Serwer DMB komunikuje z procesami sterowania technologią (otwieranie bram garażowych, włączanie urządzeń alarmowych itp.) , konfiguracją RDS oraz z procesem pagingu przy zastosowaniu technologii ActiveX z pomocą standardowego protokółu TCP/IP. Za pośrednictwem OLE można również integrować w systemie aplikacje wykorzystujące tylko DDE/NetDDE.

 

Przykład konfiguracji radiowej sieci danych:

 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.