RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Zintegrowany System Dyspozytorski Stanowisk Kierowania

Zintegrowany System Dyspozytorski Stanowisk Kierowania (nazywany dalej Systemem dyspozytorskim) jest aplikacją umożliwiającą rozbudowę o dalsze funkcje Stanowisk pracy dyspozytorów : Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji.

System dyspozytorski posiada modułową strukturę, która pozwala na dowolną konfigurację Systemu wg potrzeb Użytkownika.

Autonomiczny charakter pracy poszczególnych modułów Systemu dyspozytorskiego umożliwia jego eksploatację niezależnie od użytkowanych równocześnie na Stanowiskach Kierowania aplikacji programowych innych firm.

System dyspozytorski umożliwia współpracę z takimi aplikacjami programowe firmy ABAKUS jak np. EWID99, System Wspomagania Decyzji – SWD.

Odpowiednio skonfigurowany System dyspozytorski umożliwia dyspozytorom Stanowisk Kierowania korzystanie z jednej lub więcej wymienionych poniżej funkcji (zadań):

1. Integracja środków łączności za pośrednictwem sieci komputerowej z wykorzystaniem technologii VoIP, co oznacza pakietowy przekaz głosu i danych za pomocą protokółu TCP/IP.

2. Rejestracja, archiwizacja i odtwarzanie prowadzonych rozmów telefonicznych i radiowych.

3. Zdalne sterowanie, za pośrednictwem sieci komputerowej (LAN, WAN, WLAN), pracą urządzeń systemu łączności, takich jak : centrala telefoniczna typu IP, radiostacje bazowe, radiowy systemem informacyjny oraz telefonami.

4. Ciągła komunikacja radiowa pomiędzy dyspozytorami Stanowisk Kierowania, a będącymi w akcji jednostkami ratowniczymi, za pomocą funkcji wysyłania i odbioru tak zwanych Statusów.

5. Zdalne sterowanie ze stanowiska dyspozytorskiego, za pośrednictwem sieci komputerowej, pracą urządzeń technologicznych będących na wyposażeniu JR-G, tzn. – włącznie/wyłączanie sygnalizacji alarmowej, sterowanie świetlnymi tablicami informacyjnymi, włącznie semaforów, otwieranie i zamykanie bram garażowych oraz włącznie/wyłącznie urządzeń wyciągu spalin.

Ww. funkcje Systemu umożliwiają w sposób systemowy (kompleksowy) dyspozytorom Stanowiska Kierowania dysponowanie środkami technicznymi i zarządzanie pracą zespołów osobowych biorących udział w likwidacji powstałego zdarzenia oraz zapewniają łączność radiową z jednostkami będącymi w akcji.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.