RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Stanowisko pracy dyspozytora straży pożarnej

Codzienna praca dyspozytora Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej jest wspomagana aplikacją realizującą funkcje :

  • Przyjęcia wezwania alarmowego oraz identyfikacji wzywającego
  • Identyfikacji miejsca zdarzenia
  • Wsparcia opracowania zdarzenia z poziomu operacyjnego
  • Informowania o aktualnej liście posiadanych sił i środków technicznych
  • Informowania o aktualnej sytuacji w miejscu zdarzenia
  • Szybkiej i prostej komunikacji dyspozytora z jednostką ratowniczą.
  • Bezpośredniej komunikacji z jednostką interwencyjną - odbiór kodów typowych czynności (statusy)
  • Określenia typu i zasięgu zdarzenia
  • Podejmowania decyzji dotyczącej zadysponowania zespołami osobowymi i środkami technicznymi
  • Informowania o aktualnej lokalizacji przemieszczających się jednostek interwencyjnych za pośrednictwem systemu GPS.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.