RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Stanowisko pracy dyspozytora pogotowia ratunkowego

Codzienna praca dyspozytora Stanowiska Kierowania Pogotowia Ratunkowego jest wspomagana aplikacją realizującą funkcje:

 • Przyjęcia wezwania alarmowego oraz identyfikacji wzywającego
 • Identyfikacji miejsca zdarzenia
 • Wsparcia opracowania zdarzenia z poziomu operacyjnego
 • Informowania o aktualnej liście posiadanych sił i środków technicznych
 • Informowania o aktualnej sytuacji w miejscu zdarzenia
 • Szybkiej i prostej komunikacji dyspozytora z jednostką ratowniczą.
 • Bezpośredniej komunikacji z jednostką interwencyjną - odbiór kodów typowych czynności (statusy)
 • Opracowywania planów dyżurów ( lekarzy, dyspozytorów, kierowców)
 • Planowania przewozów (miejscowe i zdalne)
 • Planowania dużej ilości wspomagających danych : lista diagnoz, lista NFZ, lista szpitali i ich oddziałów, lista dostępnych sił i środków
 • Automatycznego wyboru pacjentów zaplanowanych na dany dzień przewozów
 • Wprowadzania danych do wykazów kas chorych
 • Wprowadzania danych do dokumentacji medycznej
 • Prowadzenia danych statystycznych
 • Dynamicznego zapisu rejestrów pacjentów
 • Informowania o aktualnej lokalizacji przemieszczających się jednostek interwencyjnych za pośrednictwem systemu GPS.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.