RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 333 80 66
  fax (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      FIRMA
 
 

Informatyczny System wspomagający w sytuacjach stanu klęski żywiołowej działania Zespołów Reagowania Kryzysowego

Informatyczny System wspomagający w sytuacjach stanu klęski żywiołowej działania Zespołów Reagowania Kryzysowego posiada modułową strukturę umożliwiającą, każdorazowo wg potrzeb Użytkownika, na jego konfigurację.

Jest to komputerowy system wspomagający działania Zespołu Reagowania Kryzysowego w podejmowaniu decyzji podczas rozwiązywania nadzwyczajnych wydarzeń o szerokim zakresie, których likwidacja przekracza zakres Systemu dyspozytorskiego, tzn. Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Stanowi on oprogramowanie aplikacyjne zarządzające pracą Stanowiska Dyspozytorskiego Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Stanowiska Pomocniczego (lub Stanowisk Pomocniczych) zlokalizowanych w powiatowych lub wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego.

Przy pomocy tego Systemu w sposób zintegrowany i przejrzysty są dostarczane informacje o aktualnym stanie sił i środków, jak również informacje z przebiegu zdarzenia.

System wspomagania ujednolica zasady działań ratowniczych oraz zasady organizacji zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu lub województwa.

Istotą tego Systemu jest również to, że wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu (wspólna baza danych) i są regularnie archiwizowane.

Wspomagania Zespołów Reagowania Kryzysowego to ciągłe przekazywanie informacji o :

  • aktualnym stanie powstałego nadzwyczajnego wydarzenia,
  • przebiegu nadzwyczajnego wydarzenia od momentu jego powstania do stanu aktualnego,
  • prognozie dalszego rozwoju nadzwyczajnego wydarzenia,
  • aktualnych potrzebach sił i środków ratowniczych określonych na podstawie oceny zasięgu nadzwyczajnego wydarzenia i możliwości jego rozprzestrzeniania się,
  • możliwościach pozyskiwania sił i środków do likwidacji powstałego nadzwyczajnego wydarzenia,
  • wcześniej rozwiązywanych podobnych zagrożeniach i ich sposobie likwidacji.

Wspomaganie Zespołów Reagowania Kryzysowego to również stały dostęp do :

  • bazy danych, co umożliwia jednostką Zespołów Reagowania Kryzysowego tworzenie lokalnych baz danych
  • Planów reagowania kryzysowego z uwzględnieniem sił własnych powiatu
  • Informacji dotyczących już rozwiązywanych zdarzeń.

Bardzo istotnym parametrem tego systemu jest współpraca z Geograficznym Systemem Informatycznym, tzn. z mapami skanowanymi i cyfrowymi umożliwiającymi pobieranie danych z Systemu w czasie rzeczywistym oraz wyświetlanie ich na mapie.

Istotną cechą Systemu jest również to że zawiera on standardy danych, które powstają w ramach Projektu Unii Europejskiej OASIS (Projekt Systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych), tzn. jest systemem kompatybilnym innymi systemami z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych stosowanym w Unii Europejskiej.

 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.