RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) stanowi „pełno – wymiarowy” System Dyspozytorski Służb Ratowniczych, konfigurowany każdorazowo pod potrzeby konkretnego Użytkownika, jest systemem koordynującym i zarządzającym działaniami prowadzonymi przez wiele różnego rodzaju służb ratunkowych z reguły szczebla powiatowego, a w przypadkach szczególnych więcej niż jednego powiatu.

Jego budowę można realizować w sposób etapowy w miarę pozyskiwania środków finansowych na tę inwestycję i tak pierwszym etapem może być np. budowa Stanowiska pracy jednej lub dwóch służb ratunkowych (straży pożarnej, pogotowia), które w następnym mogą być rozbudowane o funkcje Systemu dyspozytorskiego.

W ten sposób uzyskuje się kolejne funkcjonale moduły docelowego systemu CPR.

Podstawowymi modułami oprogramowania aplikacyjnego systemu CPR, zapewniającymi skuteczne działania ratownicze w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem adekwatnych sił i środków są następujące moduły :

 • moduł przyjmowania powstałych zdarzeń (zgłoszeń alarmowych),
 • moduł dyspozytora PSP
 • moduł dyspozytora PR (Pogotowia Ratunkowego),
 • moduł dyspozytora Policji,
 • moduł dyspozytora Straży Miejskiej,
 • moduł selektywnego wywołania,
 • moduł śledzenia pojazdów GPS,
 • moduł cyfrowej rejestracji rozmów,
 • moduły technologiczne (przyjmowanie statusów, alarmów z elektronicznej sygnalizacji przeciwpożarowej – ESP, danych pomiarowych monitoringu zagrożeń powodziowych - LSOP),
 • moduły sterowania techniką (sterowanie : otwieraniem i zamykaniem bram garażowych, wyciągiem spalin, świetlnymi tablicami informacyjnymi, semaforami ulicznymi, włączaniem i wyłączaniem dzwonków alarmowych oraz oświetleniem garaży i budynków).

Zakres podstawowych zadań realizowanych przez CPR obejmuje :

 • Dysponowanie sił i środków służb i podmiotów ratowniczych.
 • Koordynację działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie informacji kierującego działaniem ratowniczym.
 • Pozyskiwanie informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu np. zagrożeń powodziowych, pożarowych itp.
 • Współpracę z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego, w razie potrzeby spowodowanej rodzajem lub skalą zdarzenia.
 • Powiadamianie organów samorządowych, przełożonych i ludności o stopniu zagrożenia, przy uwzględnieniu systemu zintegrowanej łączności, środków masowego przekazu lub systemu alarmowania i ostrzegania.
 • Gromadzenie danych dotyczących wywołań, dysponowania, działań ratowniczych na miejscu zdarzenia i poza miejscem zdarzenia, skutków zdarzenia, współdziałania z podmiotami spoza systemu oraz innymi organizacjami, służbami i formacjami.
 • Analizę przebiegu działań ratowniczych oraz ćwiczeń w celu przedstawienia propozycji zmian planu ratowniczego, w tym zasad postępowania i pracy dyspozytorów i dyżurnych
 • Automatyczną rejestrację i archiwizację danych operacyjnych.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.