RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      OFERTA
 
 

Ruchome Centrum Dowodzenia i Łączności

Ruchome Centra Dowodzenia i Łączności (nazywane w skrócie Ruchome Centrum) jest nowym produktem oferowanym przez RCS POLSKA, którego pierwszą instalację wykonano i oddano w miesiącu kwietniu 2004 r. do eksploatacji Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Ruchome Centrum pełni funkcję Koordynatora działań ratowniczych, w sytuacjach wystąpienia dużych awarii przemysłowych lub stanów klęski żywiołowej.

Ruchome Centrum jest nowoczesnym systemem telefonii komputerowej typu IP umożliwiającym :

 • nawiązanie łączności z zewnętrznymi (publicznymi) stałymi przyłączami telekomunikacyjnymi sieci analogowej i cyfrowe typu ISDN (BRI i PRI),
 • nawiązanie łączności z sieciami GSM,
 • nawiązanie łączności z operatorami sieci radiowych,
 • nawiązanie łączności z użytkownikami radiotelefonów przenośnych,
 • nawiązanie łączności z siecią telefonii bezprzewodowej typu DECT
  (zasięg lokalny do 300m).
 • rejestrację prowadzonych rozmów telefonicznych i radiowych,
 • pomiar aktualnych warunkach meteorologicznych,
 • współpracę z systemem GPS – określenie lokalizacji geograficznej i rejestracji trasy przejazdu samochodu dowodzenia.

W Projekcie technicznym Ruchomego Centrum zostały wykorzystane rozwiązania nowoczesnych technologii, będące wynikiem w ostatnich latach dynamicznego rozwoju informatyki, a przed wszystkim Internetu. Tymi nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi są : telefonia komputerowa CTI, telefonia internetowa IP, system Radio Voice, system DECT oraz centrala telefoniczna wykonana w technologii IP.

Zastosowanie tych nowoczesnych rozwiązań umożliwia pełną integrację wszystkich środków łączności oraz pozwala na programową konfigurację całego systemu łączności, jak również przesyłanie głosu i danych w rozległych sieciach LAN, WAN i Internet.

Wszystkie elementy Centrum pracują w sieci komputerowej i mogą być zdalnie konfigurowane ze stanowisk dyspozytorskich poprzez interfejs zewnętrzny, przykładowo poprzez modem ISDN.

Podłączone do centrali telefonicznej bramy ISDN GSM pracujące jako zewnętrzne łącze telefoniczne typu BRI, GSM gwarantują połączenia głosowe oraz wysyłanie danych w sytuacjach, kiedy samochód znajduje się poza zasięgiem stałych łączy telefonicznych.

Również do wewnętrznych linii cyfrowych są podłączone radiobazowe stacje telefonii typu DECT za pomocą, których jest realizowana sieć cyfrowej telefonii bezprzewodowej.

Za pośrednictwem wewnętrznej sieci komputerowej można zdalnie zarządzać pracą centrali IP i ją konfigurować.

Opcjonalnie na życzenie Inwestora jest instalowany :

 • System GPS pozwalający na lokalizację samochodu i rejestrację przejechanej przez niego trasy.
 • Stację pogodową „meteo”, która w sposób ciągły przekazuje informacje o aktualnych warunkach meteorologicznych.
 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.