Zapraszamy do naszego sklepu internetowego z antenami i osprzÍtem sieciowym.

sklep.rcspolska.pl

 
 

  RCS Polska
  ul. Korfantego 13
  53-021 Wrocław

  tel. (71) 339 91 74

  rcs@rcspolska.pl

      FIRMA
 
 

Firma RCS POLSKA jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego. Udziałowcem jest czeska firma DATA COMMUNICATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywana w skrócie DCom), z siedzibą w Brnie, specjalizująca się między innymi w projektowaniu i wykonywaniu nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych.

RCS POLSKA specjalizuje się w kompleksowych dostawach, instalacji i usług serwisowych niżej wymienionych systemów:

1. Systemy Dyspozytorskie Służb Ratowniczych

 • Stanowisko pracy dyspozytora straży pożarnej
 • Stanowisko pracy dyspozytora pogotowia ratunkowego
 • Stanowisko pracy dyspozytora policji
 • Zintegrowany System Dyspozytorski Stanowisk Kierowania
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego .

 

2. Systemy Zarządzania Kryzysowego

 • Informatyczny System wspomagający w warunkach normalnych pracę Stałych Grup Roboczych Zespołów Reagowania Kryzysowego
 • Informatyczny System wspomagający w sytuacjach stanu klęski żywiołowej działania Zespołów Reagowania Kryzysowego.

 

3. System Monitorowania Zagrożeń Powodziowych

 • Lokalny System monitoringu zagrożeń powodziowych

 

4. Ruchome Centrum Dowodzenia i Łączności

 • System Telefonii komputerowej typu IP zarządzający działaniami służb ratunkowych straży pożarnej szczebla powiatowego lub wojewódzkiego w sytuacjach dużych awarii przemysłowych lub stanów klęski żywiołowej.

 

5. System dyspozytorski Radio Voice

 • System Dyspozytorski zdalnego sterowania pracą radiostacji i systemem nagłaśniania radiowego za pośrednictwem sieci komputerowej.

 

6. Cyfrowy rejestrator rozmów

 • Rejestrator Cyfrowy zapisu prowadzonych rozmów na telefonicznych łączach analogowych i cyfrowych, w sieciach radiowych i GSM oraz w sieci cyfrowej telefonii bezprzewodowej typu DECT.

 

Dostawę wyżej wymienionych Systemów RCS POLSKA realizuje w kooperacji z czeskimi firmami, którymi są:

 • DCom, spol. s r.o. - Brno
 • MEDIUM SOFT a.s. – Ostrava

Z powyższymi firmami RCS Polska jest ściśle związana kapitałowo bądź umowami o współpracy, które są znane na rynku czeskim i zagranicznym z wysokiej jakości oferowanych produktów w zakresie wymienionych wyżej specjalności.

 

REFERENCJE

Parametry funkcjonalne i użytkowe oferowanych przez RCS POLSKA Systemów oraz ich Modułów zostały potwierdzone w pilotowych instalacjach eksploatowanych u niżej wymienionych Użytkowników.

1. Komenda Miejska PSP + Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Instalacja : Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) zarządzające służbami ratunkowymi straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Instalacja przekazana do eksploatacji w kwietniu 2002 roku. Przekazany do eksploatacji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie system CPR stanowił pierwszą pracującą w kraju instalację z rodziny Systemów Dyspozytorskich Służb Ratowniczych wykonaną przez RCS POLSKA w kooperacji z MEDIUM SOFT a.s. i DCom, spol. s r.o.


2. Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Instalacja : Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Kłodzkiego (LSOP) monitorujący zagrożenia powodziowe na terenie zlewni Nysy Kłodzkiej. Instalacja przekazana do eksploatacji w kwietniu 2002 r. Przekazany do eksploatacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku system LSOP był w 2002 roku pierwszą pracującą w kraju instalację z rodziny Lokalnych Systemów Monitorowania Zagrożeń Powodziowych wykonaną przez RCS POLSKA w kooperacji z DCom, spol. s r.o.

Więcej informacji dotyczących LSOP Powiatu Kłodzkiego oraz wyniki pomiarowe z 20 hydrometrycznych i 18 opadowych stacji opadowych są udostępnione w witrynie internetowej pod adresem www.lsop.powiat.klodzko.pl

 

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Instalacja: Ruchome Centrum Dowodzenia i Łączności eksploatowane od kwietnia 2004 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

System ten może być użytkowany jako:

 • Zastępcze Stanowisko Kierowania służbami ratunkowymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego w sytuacjach, kiedy stacjonarne Stanowiska Kierowania są czasowo niesprawne lub podlegają operacją technicznym (remont, rozbudowa itp.).
 • Ruchome Stanowisko Kierowania pełniące funkcję koordynatora działań ratowniczych, w sytuacjach wystąpienia dużych awarii przemysłowych lub stanów klęski żywiołowej.

Ruchome Centrum umożliwia korzystanie Użytkownikom z wielu rodzajów środków łączności. Dyspozytorzy mogą korzystać z:

 • publicznej telefonicznej sieci analogowej i cyfrowej typu ISDN (BRI i PRI),
 • sieci łączności radiowej,
 • sieci telefonii komórkowej GSM,
 • sieć telefonii bezprzewodowej typu DECT (zasięg lokalny do 300 m).

Jako Moduły są zainstalowane i pracują w Ruchomym Centrum:

 • System dyspozytorski Radio Voice
 • Cyfrowy rejestrator rozmów

 

4. Pogotowie Ratunkowe Powiatowego Szpitala w Chrzanowie

Instalacja : Zmodernizowany system łączności radiowej wykorzystujący system Radio Voice do zdalnego sterowania pracą radiostacji bazowych GM360 oraz rejestrator rozmów do rejestracji prowadzonych rozmów na łączach radiowych oraz na alarmowych łączach telefonicznych typu ISDN.

Instalacja przekazana do eksploatacji w marcu 2005 roku.

 
 
   
  iks design
       Copyright 2006 RCS Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.